Курсовая работа: Факт та його функція в журналістському творі

Зміст

Вступ

1. Факт в журналістському творі

1.1 Визначення факту, його природа і видив журналістиці

1.2 Оцінка факту в журналістському творі

Возможно вы искали - Контрольная работа: Історія прямого ефіру

1.3 Факт та образ в журналістському творі

2. Місце факту в різних жанрах журналістики

2.1 Факт в інформаційних жанрах

2.2 Факт в аналітичних жанрах

2.3 Факт в художньо-публіцистичних жанрах

Похожий материал - Курсовая работа: Средства массовой информации и ребенок

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Актуальність дослідження. Як відомо в основі будь-якого журналістського твору лежать факти – своєрідні цеглинки, з яких складається вся його структура. Тому таким важливим моментом журналістської роботи є не тільки збір фактичного матеріалу, але й методи його обробки і викладу. Для того щоб успішно оперувати фактами, вміло пред’являти їх у тексті, вибудовувати з них певну систему доказів, використовувати їх в якості наочної ілюстрації думок, необхідно для початку розібратися в складній природі факту, що виражається в проблемі співвідношення факту і об’єктивної реальності, бо при цьому виникає протиріччя – ототожнення факту і події, адже відображення оригіналу не є самим оригіналом.

Об’єктом цього дослідження є власне поняття факт як одиниця об’єктивної дійсності.

Очень интересно - Дипломная работа: Влияние масонских идей на развитие отечественной журналистики

Предмет дослідження – факт в контексті журналістського твору, його значення та функції.

Методи дослідження – аналіз теоретичної бази, підручників, наукових робіт, статей; аналіз практичної бази, власне журналістських творів; узагальнення і систематизація отриманих даних;

Мета роботи – сформулювати природу факту, визначити його види та на конкретних прикладах розглянути використання факту в журналістських творах.

Для того, щоб досягти поставленої мети, я сформулювала наступі завдання:

Визначити природу і призначення факту;

Вам будет интересно - Курсовая работа: Экспертиза ценности документов

Розглянути таке поняття як «образ» в журналістському творі;

Визначити критерії достовірності факту;

Розглянути яке місце займає факт у тому чи іншому жанрі журналістики.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

· Досліджено питання об’єктивності факту, як явища, що відображає зміст події;

Похожий материал - Курсовая работа: Роль СМИ в освещении геополитических конфликтов(на примере Ливана)

· Проаналізовано природу факту як явища об’єктивної дійсності;

· Виявлено характерні особливості втілення факту в різних за жанровою тематикою журналістських творах.

Ціль наукової роботи – визначення місця факту в журналістиці і виявлення межі, коли об’єктивна інформація, що міститься у факті стає суб’єктивною, тобто інтерпретованою журналістом.

Факт – мікроскопічна частка реальної дійсності. За його допомогою журналіст може вказати на зв'язок реальної конкретної ситуації з масштабною суспільною проблемою, продемонструвати ступінь своєї зацікавленості ситуацією, визначити варіанти розвитку подій тощо. Проте складність розгляду цього поняття полягає в тому, що сам по собі факт багатоплановий, а вписаний у систему суджень, у процес доказу, у той чи інший узагальнюючий журналістський матеріал, факт втрачає свою природну багатогранність, висвітлюється якоюсь однією стороною, тобто стає вже не реальним фактом, а відображеним крізь свідомість і розуміння автора твору.

К-во Просмотров: 148