Контрольная работа: Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

ПЛАН

1.Частина перша. Теоретичні завдання.

1.1 Господарські операції та процеси

1.2 Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статі, розділи та групи балансу

2. Частина друга. Практичні завдання.

Возможно вы искали - Контрольная работа: Информационные технологии документационного обеспечения управленческой деятельности

2.1 Завдання 1.3

2.2 Завдання 2.1

2.3 Завдання 3.2

3. Список літератури

Частина перша

Похожий материал - Курсовая работа: Денежные средств и их роль в организации расчетов между субъектами хозяйствования

Теоретичні завдання

6.Господарські операції та процеси.

Господарська операція – це дія, що призводить до змін у структурі господарських засобів та джерел їх утворення. Господарські операції бувають як позитивними (відпущено виробничі запаси зі складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічним вимогам та була остаточно забракована).

Господарські операції розподіляються на чотири типи:

1) Тип перший . Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі господарських засобів, тобто в активі балансу (одна стаття збільшується, інша – зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по активу в цілому залишається незмінним.

Очень интересно - Реферат: Бухгалтерский учет

2) Тип другий . Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі джерел господарських засобів, тобто у пасиві балансу (одна стаття збільшується, інша – зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по пасиву в цілому залишається незмінним.

3) Тип третій . Передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зростає, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

4) Тип четвертий . Передбачає, що відбувається одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.

Приведемо приклад на умовному підприємстві:

Баланс (початковий) підприємства «Яскраві кольори»

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби 30000 Статутний капітал 25000
Виробничі запаси 11000 Прибуток 16500
Незавершене виробництво 7500 Кредити банків

Вам будет интересно - Курсовая работа: Планирование в системе бухгалтерского управленческого учета

9000

Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000
Баланс 58500 Баланс 58500

Операція першого типу: У виробництво, для виготовлення продукції, зі складу відпущено виробничі запаси на суму 5500грн.

Результат здійснення цієї операції: зменшення вартості виробничих запасів на 5500грн. і збільшення вартості незавершеного виробництва на ту ж саму суму. Підсумок по активу балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними.

У балансі відбулися відповідні зміни:

Баланс підприємства «Яскраві кольори »

АКТИВ ПАСИВ
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби 30000 Статутний капітал 25000
Виробничі запаси 5500 Прибуток 16500
Незавершене виробництво 13000 Кредити банків

Похожий материал - Контрольная работа: Учет затрат в мясоперерабатывающем производстве

9000

Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000
Баланс 58500 Баланс 58500

До господарських операцій першого типу також відносяться: видача грошових коштів із каси під звіт працівникам підприємства, оприбуткування готової продукції на склад з виробництва, рух грошей із каси на поточний рахунок та навпаки, та ін..

Операція другого типу : на збільшення статутного капіталу підприємства спрямовано частину прибутку, а саме 8250грн.

Результат здійснення цієї операції: зменшення прибутку підприємства на 8250грн. і збільшення розміру статутного капіталу на ту ж саму суму. Підсумок по пасиву балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними.

К-во Просмотров: 131