Реферат: Стандартизація і сертифікація продукції

1 Стандартизація і економія матеріальних ресурсів

2 Сертифікація та безпека продуктів

Список використаних джерел

1 Стандартизація і економія матеріальних ресурсів

Стандартизація товарів та послуг відіграє важливу роль для суспільства взагалі, забезпечуючи певний рівень якості та безпеки цих виробів і послуг для споживачів. Суспільство має потребу в одержанні товарів і послуг, які пропонують високій рівень виконання і відсутність ризику для життя, здоров'я і навколишнього середовища. Для досягнення цього розробляються стандарти, які містять вимоги щодо безпеки і якості продукції, методів випробувань, певних систем класифікації, термінів та визначень, управління якістю та навколишнім середовищем [1, c. 45].

Стандарти забезпечують доступ до світових ринків і підтримують якість. Вони є найбільш прийнятним компромісом між вимогами якості під час імпортування товарів і інтересами країн, що експортують ці товари. Очевидно, що вироби, які відповідають загальновизнаним стандартам, можна легше продати і вони мають більш високу ціну на світовому ринку. Стандарти, таким чином, закладають основи для розвитку, зростання виробництва та експорту продукції і водночас відповідають інтересам країн, що імпортують та експортують.

Возможно вы искали - Курсовая работа: Сбор и подготовка попутного газа на Барсуковском месторождении

Таким чином, міжнародні стандарти є ефективним інструментом усунення технічних бар'єрів в торгівлі.

Стандартизація, як процес, являє собою потужний інструмент для отримання доступу на ринки. В останні роки стало особливо помітно, що на політичному рівні робляться енергійні зусилля, аби отримати важелі впливу на процес підготовки стандартів.

Забезпечення відповідності продукції та систем управління якістю технічним нормам, вимогам та стандартам лягає важким фінансовим тягарем на промисловість, який виявляє себе у випробовуваннях та сертифікації, оскільки відсутня узгодженість на міжнародному рівні. Багато держав укладають двосторонні Угоди про взаємне визнання з підтвердження відповідності тих товарів та послуг, які використовуються країнами з метою торгівлі ними на міжнародній арені [1, с. 30].

На території Європейського Союзу всі найменування товарів та послуг, які виступають об’єктами купівлі-продажу на міжнародному ринку, підлягають обов’язковій сертифікації, тобто уніфікації вимог і технічних стандартів. З цією метою в 1985 році Комісія ЄС розробила «Нову концепцію технічної гармонізації і стандартизації». Ця Концепція об’єднує гармонізацію стандартів окремих держав з взаємним визнанням результатів випробувань і сертифікації.

Дана Концепція базується на наступних принципах:

Похожий материал - Контрольная работа: Фрезерные станки

• рекомендації з гармонізації встановлюють основоположні вимоги, які повинні задовольняти вироби для їх вільного обігу в межах співтовариства;

• технічні умови виготовлення та розповсюдження виробів, які відповідають основоположним вимогам, вміщеним до рекомендацій, встановлюються європейськими організаціями зстандартизації (ЕК);

• продукція, вироблена у відповідності з гармонізованими європейськими стандартами, визнається відповідною вищеназваним основоположним вимогам. Із застосуванням нової Концепції Рада Європейського Співтовариства відійшла від самостійного регулювання і законодавчого регламентування всіх технічних деталей в директивах ЄС.

Сертифікація продукції (товарів) і послуг є першорядною проблемою будь-якого товаровиробника, який бореться за вихід як на внутрішній національний ринок, так і на міжнародний ринок товарів і послуг. Сьогодні без відповідної сертифікації жоден товар практично неможливо реалізувати на навіть у межах країн СНД, не говорячи вже про Європейський ринок.

У кожній державі світу існує своя законодавча база, що регулює питання сертифікації продукції та послуг. В нашій країні питання цієї сфери врегульовані в першу чергу Декретом Кабінету Міністрів України, затвердженим в 1993 році, а також Законом України «Про підтвердження відповідності», прийнятим в 2001 році.

Очень интересно - Курсовая работа: Технология листовой штамповки

Державні нормативні документи з визначення основних засад сертифікації продукції (товарів, послуг) встановлюють правові основи обов’язкової і добровільної сертифікації продукції, послуг та інших об’єктів в спільному економічному просторі, а також права, обов’язки й відповідальність учасників сертифікації [3, с. 30].

Так звана «Глобальна концепція», розроблена ЄС з метою регулювання процесів гармонізації міжнародної торгівлі та підвищення якості продукції, містить таке тлумачення процесу сертифікації: «…під сертифікацією продукції слід розуміти процедуру підтвердження відповідності, за допомогою якої незалежна від виробника (продавця) і споживача (покупця) організація засвідчує в писемній формі, що продукція відповідає встановленим вимогам».

Таким чином, сертифікація здійснюється з метою:

· створення умов для діяльності організацій і підприємств на єдиному Європейському товарному ринку, а також для участі в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві й міжнародній торгівлі;

· сприяння споживачам у компетентному виборі продукції;

Вам будет интересно - Курсовая работа: Выбор пакета материалов для женского демисезонного пальто

· захисту споживача від несумлінності виробника;

· контролю безпеки продукції для навколишнього середовища, життя, здоров’я та майна;

· підтвердження заявлених виробником показників якості продукції.

Згідно цієї ж Концепції, сертифікація може мати обов’язковий і добровільний характер.

Сертифікатом відповідності є документ, виданий за правилами системи сертифікації для підтвердження відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам.

Похожий материал - Контрольная работа: Джерела забруднення авіапалива

Отже, в основі сертифікації, чи то обов’язкової, чи то добровільної, лежить підтвердження якості продукції.

Компанії, які не можуть забезпечити належну якість своєї продукції та послуг, відчувають, як зменшується їхня частка на міжнародному ринку. Ситуація не поліпшиться, доки не буде введено відповідну інфраструктуру та прищеплено культуру якості, доки не скасують застарілі системи якості, а управлінські структури не продемонструють готовність до змін та до розуміння економічного впливу якості. Треба, щоб уряди країн взяли на себе роль першопроходців у просуванні стандартів щодо управління якістю та в розвитку інфраструктури, яка б підтримувала якість, включаючи розроблення національної політики у цій сфері та заснування національної мережі органів з акредитації, сертифікації, стандартизації, випробувальних та калібрувальних лабораторій.

З огляду на вищесказане, в умовах глобалізації світової економіки та посилення конкуренції застосування міжнародних стандартів на продукцію та процедур оцінки її відповідності (випробувань, контролю, сертифікації, акредитації), а також впровадження передових методів управління якістю та навколишнім середовищем є єдино можливою мовою ведення сучасного бізнесу в галузі міжнародної торгівлі. Саме такий підхід дозволяє успішно долати існуючі технічні й економічні бар'єри торгівлі товарами і послугами для країн-учасниць Європейського Союзу [2, с. 60].

2 Сертифікація та безпека продуктів

В Європейському Союзі сертифікацією продукції займаються три організації.

К-во Просмотров: 77