Дипломная работа: Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

Студентки

Науковий керівник

Розглянуто на засіданні

кафедри філологічних дисциплін

і методик їх викладання

Возможно вы искали - Реферат: Латынь 2

(Протокол №__ від ______ 2006 г.)

Рекомендовано до захисту.

Євпаторія - 2006

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................3

Розділ I Протилежність: форма і зміст....................................6

Похожий материал - Курсовая работа: Лексико-семантична структура бажальних речень на матеріалі творів Лесі Українки

1.1. Трактування значення «протилежність» з погляду філології...............6

1.2. Критерії та класифікація антонімів.........................................................12

1.3. Види “протилежності” і шість типів із протилежним значенням........18

Висновок до розділу I...........................................................................................22

Розділ II Засоби вираження категорії «протилежність».......24

2.1. Загальна характеристика кореневих та афіксальних антонімів............24

Очень интересно - Дипломная работа: Специфика мужского типа речи на материале французских глянцевых журналов

2.2. Зіставлення конверсивів і антонімів........................................................36

Висновок до розділу II..........................................................................................49

РозділIII Практичні аспекти вивчення засобів вираження категорії «протилежність».......................................................52

3.1. Приклади досліджень з художньої літератури груп антонімів кореневих й афіксальних..........................................................................52

3.2. Використовування антонімічних пар в прислів’ях і приказках...........72

Вам будет интересно - Реферат: United Nations Essay Research Paper Before the

3.3. Розробки фрагментів уроків за темою «протилежність»......................74

Висновок до розділу III........................................................................................89

Висновки ...............................................................................................................91

Список використаної літератури.........................................................................94

ВСТУП

Актуальність вивчення антонімії становиться особливо очевидним в умовах безперевного розширення межміських контактів, коли запланований прогматичний ефект мовного висказування часто виявляється запорукою успіху, розуміючи, що вміло включені в мову антоніми можуть зробити фразу дотепною, переконливою. Оскільки в теперішній час у нашій країні зріс інтерес до англійської мови, з’являється необхідність у доскональному вивчені семантики англійської мови, у тому числі такого маловивченого явища як антонімія.

Похожий материал - Реферат: Этическая философия Г. Сковороды /Укр./

Англійська мова має багатий словниковий запас, що ми використовуємо, коли описуємо свої почуття, предмети і явища навколишніх нас світу, викладаємо свої вимоги і намагаємося щось довести. Для цього у своїй мові ми використовуємо антоніми і конверсиви, що є лексичними способами вираження категорії “протилежності” у мові.

В мові вся лексика систематична, і антонімія є одним з найважливіших проявів системних відносин у мові і мисленні. Слова і їхні значення існують не окремо один від одного, вони з'єднуються в нашій свідомості в різні групи, причому підставою для угруповання служить подібність або пряма протилежність за подібним значенням.

Антонімія являє собою семантичне явище, зв'язане з відображенням у мові однієї і тією же сутністю, однак на відміну від синонімів подібність значення антонімічних слів виявляється насамперед у їхньому протиставленні в нашій свідомості. Слід зазначити, що одне і теж явище, ознака, якість можуть бути позначені антонімічними словами в залежності від зовнішньої ситуації, тобто від того з якими реаліями вони співвідносяться. При цьому одна і таж властивість або якість, або оцінка, властивим різним реаліям, а також приписувані їм, можуть істотно розрізнятися по своїй концептуальній значимості.

Антонімія – яскравий показник системності лексики, що упорядковується в різних напрямках відносинами протилежності слів по їхніх семантичних властивостях. Антонімія містить у собі слова, що позначають протилежні полюси однієї якості, контрастні явища і предмети. І в міру збільшення ступеня абстрактності найменування, і, у зв'язку, з виникаючою необхідністю оцінювати ті або інші предмети і явища, розширюються можливості протиставлення використуваваних для позначення слів і насамперед стає виникнення регулярних антонімічних відносин між ними.

К-во Просмотров: 149