Курсовая работа: Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення

Зміст

Вступ

1. Роль безготівкових розрахунків в господарському обороті

2. Форми безготівкових розрахунків на підприємствах та їх вдосконалення

3. Електрона система безготівкових розрахунків

Возможно вы искали - Дипломная работа: Проблемы и пути активизации инвестиционной деятельности путем привлечения иностранного капитала

4. Вплив структури безготівкових розрахунків на фінансове становище підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Однією із важливих складових фінансово-кредитного механізму є розрахунковий механізм, на основі якого здійснюються розрахунки між підприємствами з приводу купівлі-продажу товарів, послуг, з фінансовими органами при сплаті податків, з кредитними установами при погашенні позик тощо. Широке розгалуження господарських зв'язків, територіальна віддаленість підприємств, розвинута мережа банківських установ сприяли розвитку саме безготівкових розрахунків.

Похожий материал - Реферат: Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов

Безготівковий оборот грошей має ряд переваг у порівнянні з готівковим обігом.

По-перше, при використанні безготівкових грошей відпадає потреба у витратах на друкування грошових знаків, їх транспортування і зберігання.

По-друге, розрахунки здійснюються через банківські установи, і за умови їх стабільності і високо рівня технічного оснащення суттєво прискорюють платіжний оборот.

По-третє, з точки зору державного контролю за грошовим оборотом безготівкові розрахунки дозволяють контролювати законність грошових операцій, виявляють приховані доходи суб'єктів підприємницької діяльності. Тому більше 90% всієї грошової маси у розвинутих ринкових країнах складають безготівкові (депозитні) гроші.

Беручи до уваги вищенаведене, актуальність даної роботи очевидна.

Очень интересно - Курсовая работа: Эффективность использования оборотных средств 3

Метою курсової роботи є вивчення організації безготівкових розрахунків і шляхів їх удосконалення.

Виходячи з зазначеної мети задачами курсової роботи є розгляд сутності та принципів безготівкових розрахунків, вивчення документообігу при використанні різних форм безготівкових розрахунків, виявлення шляхів удосконалення безготівкових розрахунків. Об'єктом дослідження даної роботи є ТОВ „ДС-СОЮЗ”, що спеціалізується на розробці, виготовленні і постачанні насосного обладнання. Номенклатура виготовляємої продукції складається з живильних, конденсатних, мережних насосів, які широко використовуються в тепловій і комунікаційній енергетиці, теплопостачанні, водопостачанні, в сільському господарстві та різних галузях промисловості.

Таблиця 1.

Показники платоспроможності та ліквідності ТОВ „ДС-СОЮЗ”

Показник

Вам будет интересно - Реферат: Формирование и исполнение бюджета в современных условиях

Формула

Гранично-допустимі значення

2008

2009

Відхилення

Похожий материал - Реферат: Концепции происхождения денег

1. Коефіцієнт грошової платоспроможності (абсолютної ліквідності)

Ф1(р.220 + р.230 + р.240)/(р.620)

0,2-0,3

0,006

К-во Просмотров: 174