Реферат: Обв язки фармацевта і його робоче місце

1. Обв’язки фармацевта і його робоче місце.

2. Паспорт письмового контролю.

3. Наказ №139.


І.Фармацевт має такі обов’язки:

1.Додержуватись санітарного режиму на робочу місці;

Возможно вы искали - Реферат: Тарифні сітки їх роль в організації заробітної плати

2.Приготовляти лікарські форми по рецептах лікарів і вимогах лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ);

3.Забезпечувати зберігання комплектацію замовлень ЛПЗ з врахуванням їх фізико-хімічних властивостей;

4.Проводити розфасовку отруйних і наркотичних речовин у відповідності з діючими правилами і відповідність за точність їх розважування;

5.Приготовлю вати медикаменти до відпуску;

6.Видавати фасувальні лікарські засоби для розфасування і контролювати їх по питаннях розфасовки і оформлення лікарських форм.

Похожий материал - Реферат: Бухгалтерський облік основних засобів

7.Вміти користуватись ваговимірювальними приладами, апаратами, засобами малої механізації;

8.Проводити відпуск готових лікарських засобів і інших медичних виробів, без рецептів;

9.Приймати участь в реалізації міроприємств по підвищенні продуктивності праці.

Перед початком роботи фармацевт зобов’язаний приготувати свої робочу місце. Протерти стіл розчином перекису водню 3%, терези – спиртно-ефірною сумішшю, прибрати лишні штанг лази та інші предмети з зі столу, перевірити точність ваг і апаратів, вимити і продезинфікувати руки.

Перш ніж приступити до приготування лікарської форми фармацевт зобов’язаний уважно прочитати рецепт, перевірити правильність дозування і сумісність медикаментів. При приготуванні лікарських форм необхідно додержуватись правил, технологій і зберігання лікарських засобів. При приготуванні лікарських форм фармацевт слідкує за роботою фасування і відповідає за якість його і своєї роботи. Фармацевт виконує вказівки провізора. В усіх випадках коли фармацевт сумнівається в правильності виготовлення ліків він повинен консультуватись з провізором. При роботі декількох фармацевтів в зміні провізор повинен роз приділити обов’язки між ними.

Очень интересно - Реферат: Класифікація джерел небезпеки небезпечних та шкідливих факторів

Всі штанг лази, що звільнились фармацевт повинне передати своєчасно для заповнення. Особливо уважним треба бути фармацевту при виготовленні ліків, що мають в своєму складі наркотичні і сильнодіючі речовини. Фармацевт їх отримує від провізора і повинне відразу їх використати, для виготовлення ліків.

ІІ. При виготовленні лікарських форм по індивідуальних прописах і вимогах ЛПЗ заповнюється паспорт письмового контролю. Вказується дата, номер рецепта, взяті лікарські засоби і їх кількість, число доз і ставиться підпис того хто виготовив ліки і перевірив. У випадку виготовлення лікарської форми практикантам ставиться підпис практиканта і особи, що проводить практику. Запис в паспорті письмового контролю проводиться на латинській мові, по пам’яті негайно після виготовлення лікарської форми. При використанні напівфабрикатів, концентратів, вказують їх концентрацію і кількість. При виготовленні порошків, свічок вказується маса окремих доз і їх кількість. При виготовленні пілюль і свічок вказують кількість маси. При виготовленні розчинів для ін’єкцій і крапель очних вказують кількість ізотонцючих і стабілізуючих речовин. В паспорті також вказують коефіцієнт водопоглинання ЛРС, коефіцієнт збільшення об’єму водних розчинів при розчинні речовин. Якщо лікарська форма виготовлена і відпущена однією і тією ж особою ведення паспортного контролю обов’язково в цьому випадку паспорт заповнюється в процесі виготовлення. Виготовлені ліки, рецепт і паспорт письмового контролю передаються провізору-технологу для перевірки. Перевірка заключається в тому що перевіряється відповідність запису в паспорті письмового контролю пропису рецепта, перевіряється правильність розрахунків. Якщо провізор-аналітик провів певний хімічний контроль то на паспорті ставиться номер аналізу і підпис провізора-аналітика. При виготовленні розчинів для ін’єкцій записи ведуться в журналі по стадійно контролю виготовлення лікарських форм. При виготовленні концентратів, напівфабрикатів, внутріаптечної заготовки і фасовка всі записи проводяться в книгах обліку лабораторних і фасувальних робіт.

ІІІ. Наказ №139 від 14 червня 1993 року “Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек”. Цей наказ встановлює вимоги до приміщень та устаткування аптек.

1.Виробничі приміщення – це приміщення, в яких виготовляються, контролюються, упаковуються та етикетуються у ході технологічного процесу і зберігаються лікарські засоби.

Розміщення виробничих приміщень відповідно до їхнього функціонального призначення повинно виключати можливість зустрічних виробничих потоків.

Вам будет интересно - Реферат: Ранні національні релігії

Обробка стін і стель виробничих приміщень повинна допускати вологе прибирання з використанням деззасобів. Як обрані матеріали можуть бути використані водостійкі фарби, емалі або кахельні глазуровані плитки світлого холодного тону, які мають високий коефіцієнт відбиття світла.

Підлога покривається керамічними неглазурованими плитками, лінолеумом або ремнем з обов’язковим зварюванням швів та повинна бути утеплена в усіх приміщеннях. Всі матеріали для покриття стін, стелі, підлоги повинні застосовуватись з “Переліку матеріалів...”, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

2.Поверхня виробничого устаткування як зовні так і у середині повинна бути гладенькою, виготовленою із матеріалів, стійких до дії медикаментів, а в необхідних випадках і до хімічних реактивів, витримувати обробку дезрозчинами. Устаткування та аптечні меблі розташовуються таким чином, щоб не залишали місця недоступні для прибирання та не загороджувалися джерела світла.

Забороняється розміщувати у виробничих приміщеннях устаткування, яке не має відношення до виконування робіт.

3.У літній період, при необхідності, вікна та вітрини, розташовані на сонячному боці, повинні бути забезпечені сонцезахисними пристроями.

Похожий материал - Реферат: Православна церква в Україні

4.Віконні фрамуги або кватирки, що використовуються для провітрювання приміщень, захищаються змінними металевими або пластиковими сітками з розміром гарунки не більше не більше 2х2 мм.

5.У виробничих приміщеннях не дозволяється вішати завіси, розстеляти килими, розводити квіти, вивішувати стінні газети.

Інформаційні стенди та таблиці, які необхідні для роботи у виробничих приміщеннях, повинні бути виготовлені з матеріалів, що допускають вологе прибирання та дезинфекцію.

6.Перед входом в аптеку повинні бути обладнані пристосування для очищення взуття від бруду.

К-во Просмотров: 87