Реферат: Екологічна криза сучасності

1. Вступ

2. Класифікація екологічних криз

3. Природні екологічні кризи

4. Антропогенні екологічні кризи

5. Глобальні катастрофи в історії людства

Возможно вы искали - Реферат: Военное разрушение биосферы. Возможные экологические последствия ядерной войны

6. Сучасна екологічна ситуація в Україні:

6.1 Наслідки шторму у Керченській затоці

6.2 Можливість катастрофи, подібної до голодомору в Україні

6.3 Вибух на хімічному підприємстві

6.4 Створення “Карпатського моря”

Похожий материал - Реферат: Сточные воды

7. Висновки

Література


1. Вступ

Стосунки біологічної системи і довкілля в процесі еволюції прагнуть оптимальності. Але вони не завжди є гармонійними. Зміни життєвоважливих для біологічної системи параметрів зовнішного середовища, різкі зміни суттєвих характеристик гомеостазису приводять до порушення оптимального відношення біологічної системи і довкілля. Виникає такий стан екологічної системи, який проявляє себе як криза. Екологічні кризи є складними ситуаціями, які загрожують існуванню екологічних систем. Тому, екологічні кризи, їх різноманітні прояви, причини, шляхи розв’язання - певний пласт предмету сучасної екології.

Осмислення феномену екологічної кризи потребує пізнання її сутності. А для подолання кризового стану важливо усвідомити - з якого роду кризами людина має справу? Що або хто спричинив стан екологічної кризи? Дуже принциповим є коректне дослідження і визначення феномену негативних змін, бо може скластися ситуація, коли предметом вивчення стають зовнішні прояви кризового стану, а не його сутність.

За визначенням, сутність екологічних криз - це процеси, які відбуваються в екологічних системах і загрожують їх цілісності. Тобто, екологічна криза - це порушення життєвоважливих для системи параметрів її функціонування.


2. Класифікація екологічних криз

Очень интересно - Реферат: Анализ затрат на охрану окружающей среды в системе финансовой деятельности предприятия

В сучасній літературі екологічні кризи розполідяють за такими критеріями:

- за причиненням;

- за об’єктною визначеністю;

- за ієрархічним статусом;

- за здійснюваним ефектом.

Вам будет интересно - Реферат: Различные оценки степени загрязнения водоемов

За першим означеним критерієм - за причиненням - можна говорити про екологічні кризи природного походження і антропогенного походження. Перші - природні екологічні кризи являють собою ті зміни в екологічних системах, що є наслідком природніх біологічних процесів, самоорганізації систем, таких стосунків систем як конкуренція тощо. Вони також можуть бути наслідком стихійних явищ.

Екологічні кризи антропогенного походження є результатом впливу людської діяльності на природу. Загалом кажучи, це наслідок цивілізаційного прогресу.

Другий спосіб типізації екологічних криз - коли вони виділяються за об’єктною визначеністю. Тобто, кваліфікується на підставі виявлення саме того об’єкту, на який впливає дана криза. Наприклад, це ті біологічні види, що зникають в результаті екологічної кризи. В умовах глобальної екологічної кризи таким видом стала людина.

Третій підхід до визначення типів екологічних криз - це їх розподіл відповідно до того, екологічні системи якого рівня організації живого - від простих і до глобальної екосистеми - біосфери - охоплені кризовими явищами. Системи більш високого ієрархічного статусу більшою мірою або навіть суттєво впливають на все живе, включно і на людину.

Четверта можливість кваліфікування і розподілу екологічних криз - за ефектом їхньої дії на екологічні системи, на людину. За цією ознакою екологічні кризи проявляють себе як :

Похожий материал - Реферат: Почва как важнейшая составляющая часть биосферы

1 -локальні - ефект їхньої дії обмежений певним регіоном, певними спільнотами;

2 - регіональні - такі, що проявляються на більших територіях і стосуються великих екологічних систем;

3- планетарні - кризові процеси охоплюють більшість екологічних систем Землі або біосферу в цілому.

Зв’язок між ієрархічним статусом екологічної кризи і спричиненим ефектом не є абсолютно жорстким. Деякі локальні екологічні кризи можуть негативним чином вплинути на світове суспільство. Яскравим прикладом такого впливу може бути виникнення нового штаму вірусу, наприклад, грипу, що призводить до величезних епідемій і навіть пандемій.


3. Природні екологічні кризи

К-во Просмотров: 98