Курсовая работа: Формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри

Виконала

Андрусенко Анастасії Олегівни

Перевірив

Саунова Юлія Олександрівна

Кривий Ріг – 2010


Зміст

Возможно вы искали - Курсовая работа: Социально-психологическая поддержка учащихся в образовательном пространстве

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри

1.1 Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі

1.2 Можливості ігор у формуванні пізнавальної активності

1.3 Дидактичні умови формування пізнавальної активності

Похожий материал - Дипломная работа: Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Дослідницько-експериментальна робота з формування пізнавальної активності

2.1 Дослідницько-експериментальна програма з формування пізнавальноїактивності засобами дидактичної гри

2.2 Результати дослідження

Висновки до другого розділу

Очень интересно - Статья: Педагогічна технологія взаємодії сім’ї і школи першого ступеня у вихованні учнів

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Вступ

Актуальність та соціальна значущість теми: Життя людини – це постійна динаміка різних видів її діяльності. Проте в усій різноманітності діяльностей, які освоює людина протягом життя, існує три види, що здійснюють найбільший вплив на розвиток її особистості. Це гра, навчання і праця. Генетично змінюючи одна другу, вони співіснують протягом всього життя людини.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Педагогический анализ современного урока технологии

Гра, будучи простим і близьким людині способом пізнання навколишньоїдійсності, повинна бути найбільш природним і доступним шляхом дооволодіння тими чи іншими знаннями, вміннями, навичками. Існуюча жнеобхідність у раціональній побудові, організації та застосування її впроцесі навчання і виховання вимагає більш ретельного і детального їївивчення.

При вивченні гри дослідники стикаються з її багатством,багатомірністю проявів, невизначеністю кордонів гри, з її феноменомпершоджерела дозвілля, так і однією з форм людської діяльності.

Гра навчає, виховує, розвиває,соціалізує, розважає, дає відпочинок, не вносячи в зміст дозвіллянескінченні сюжети і теми життя та діяльності людини, зберігаючи при цьомусвою самоцінність.

Російський письменник Ю. Нагібін так оцінює значеннядитячої гри: "У грі виявляється характер дитини, його погляди на життя,його ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються довирішення складних життєвих проблем.Дитинство без гри і поза грою ненормально. Позбавлення дитини ігровоїпрактики - це позбавлення її головного джерела розвитку: імпульсівтворчості, ознак соціальної практики, багатства імікроклімату колективних відносин, активізації процесу пізнання світу іт.п. Для дітей гра - це продовження життя, де вигадка - грань правди."Гра - регулятор всіх життєвих позицій дитини. Вона зберігає і розвиває"дитяче" в дітях, вона - їхня школа життя і "практика розвитку"

Об’єкт дослідження: процес формування пізнавальної активності

Похожий материал - Учебное пособие: Урок–исследование как составная часть формирования исследовательского типа мышления учащихся и средство получения новых прочных знаний по математике

Предмет дослідження: дидактичні умови формування пізнавальної активності. Мета дослідження: визначити роль дидактичної гри у системі навчання, вміти правильно преподнести урок у формі гри та викликати увагу школярів. Гіпотеза дослідження: процес формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри буде ефективним за таких умов:

1. застосування ігрових завдань

2. визначення їхньої питомої ваги та місця у системі навчання

3. педагогічне стимулювання і мотивація навчальної діяльності учнів

К-во Просмотров: 75