Реферат: Паблік рілейшнз в органах влади

1. Система ЗЗГ виробничих та комерційних структур з органами державної влади 2

2. Лобіювання як механізм впливу на прийняття рішень державними закладами 6

3. Зв’язки з закладами судової влади та їх роль в економічній діяльності 11

4. Зв’язки з громадськістю законодавчої влади та їх вплив на якість законів. 13

5. Прямий і зворотній зв'язок органів виконавчої влади з громадянським суспільством. 15

Список використаних джерел. 19

1. Система ЗЗГ виробничих та комерційних структур з органами державної влади

Найбільшого поширення процес паблік рілейшнз набув у другій половині XX ст. Кінець XX ст. характеризувався в економічно розвинутих країнах зростанням добробуту споживачів, відтак добробут суспільства стає головною метою та умовою успішного ведення бізнесу. Позитивне ставлення громадськості до окремих фірм відображається навіть у балансових звітах цих фірм. Паблік рілейшнз формується у 70-х pp. XX ст. в самостійну функцію менеджменту, популярності набуває думка деяких спеціалістів про те, що рекламу теж можна розглядати як складову частину_паблік рілейшнз [2, c. 45].

Один з практиків сучасного паблік рілейшнз С. Блек пропонує такий перелік завдань спеціалістів у цій галузі:

• консультування підприємців щодо законів поведінки людини;

• виявлення можливих тенденцій та прогнозування їхніх наслідків;

• вивчення суспільної думки, громадських очікувань та рекомендація необхідних заходів для формування цієї думки й задоволення суспільних сподівань;

• установлення та підтримування двостороннього спілкування, що базується на правді та повній інформованості;

• запобігання конфліктам та непорозумінням або припинення таких;

• сприяння формуванню взаємної поваги та соціальної відповідальності;

• гармонізація особистих та суспільних інтересів;

• сприяння формуванню доброзичливих відносин з персоналом, постачальниками та споживачами;

• поліпшення виробничих відносин;

• залучення кваліфікованих робітників та зменшення плинності кадрів;

• збільшення прибутковості;

• рекламування товарів та послуг;

• створення громадського іміджу.

(На думку проф. С. Блека, термін «паблік рілейшнз» включає такі основні напрямки (тобто те, що входить у сферу діяльності так званих піарменів — спеціалістів щодо роботи з громадськістю):

піармен — від перших літер слів «public» (пі) та «relations» (ар).

суспільна думка,

суспільні відносини,

Урядові відносини,

життя громади,

промислові відносини,

фінансові відносини,

К-во Просмотров: 1738