Реферат: Цiлi фірми

Вступ. Цiлi фірми.

1. Аналіз ринкових можливостей.

2. Ситуаційний аналіз. Фактори мікро- і макро маркетингового середовища.

3. Мікромаркетингове середовище

4. Макрофактори маркетингового середовища

Возможно вы искали - Курсовая работа: Организация работы торгового предприятия

Основні узагальнюючі висновки

Лiтература

Вступ. Цiлi фірми.

Будь-яка діяльність повинна бути цілеспрямованої. Найпоширенішою помилкою є те, що - єдина мета фірми це одержання прибутку. Дана мета є найбільш типовою для довгострокового планування діяльності фірми. Однак, у короткостроковому періоді можливі наступнi цiлi фірми:

1. Одержання прибутку

2. Досягнення конкретного обсягу збуту

Похожий материал - Курсовая работа: Организация рекламной деятельности предприятия

3. Ріст продажу

4. Завоювання розташування клієнта й іміджу

5. Закріплення на ринку

Таким чином, всі основні елементи маркетингової діяльності підлеглі мети (див. схему).

1. Аналіз ринкових можливостей.

Будь-яка фірма повинна вміти виявляти ринкові можливості. Не можна завжди покладатися на нинішні ринки й товари. Фірма повинна керуватися принципом "Mobіl іn mobіle!" (рухливий у рухливому середовищі)

Очень интересно - Доклад: Бизнес план ОАО "Домовенок"

Маркетингова можливість фірми - це найбільш привабливий напрямок додатка маркетингових зусиль, за допомогою яких конкретна фірма може домогтися найкращої переваги.

Методи пошуку маркетингових можливостей:

А. З погляду методичності:

– час від часу , залежно від періодичності появи проблем (як правило, це підприємства малого й середнього розміру);

– систематично (як правило, це представники великого бізнесу, де втрати від неправильно обраної стратегії зв'язані зі значними фінансовими втратами й зачіпає інтереси великої групи людей).

Вам будет интересно - Курсовая работа: Роль маркетинга в процессе ценообразования

В. З погляду використовуваних методів:

– неформальні (відвідування виставок, читання газет, тематичних журналів і т.);

– формальні

Наприклад, у практиці бізнесу дуже часто використається матриця Ансоффа (Іgor Ansoff).

Існуючі товари Нові товари
Існуючий ринок 1. Більше глибоке проникнення на ринок 3. Розробка товару
Нові ринки 2. Розширення границь ринку 4. Диверсифікованість

Рис. Матриця Ансофа (Ansoff) – виявлення нових ринків за допомогою системи розвитку товару й ринку.

Похожий материал - Реферат: Основные типы стратегий фирмы

Види диверсифікованості.

– концентрична ( ідентичні товари)

– горизонтальна ( пов'язана з основним виробництвом)

– конгломеративна ( зовсім інші товари )

2. Ситуаційний аналіз. Фактори мікро- і макро маркетингового середовища.

К-во Просмотров: 211