Курсовая работа: Монтаж силової мережі цеху

Зміст

Вступ

1.Загальначастина

1.1 Призначенняікороткахарактеристикапідприємствацеху

1.2 Технічна характеристика обладнання

Возможно вы искали - Реферат: Принцип соответственных состояний. Прогнозирование коэффициентов сжимаемости и фугитивности

1.3 Відомість споживачів електричної енергії

2. Розрахункова частина

2.1 Розрахунок освітлення

2.1.1 Вибір системи освітлення, типу і кількості світильників

2.1.2 Перевірка освітлення цеху точковим методом

Похожий материал - Дипломная работа: Электроснабжение комплекса томатного сока

2.1.3 Розрахунок освітлення в допоміжних приміщеннях

2.1.4 Розрахунок мережі освітлення

2.2 Розрахунок і вибір електроприводу технологічної установки

2.2.1 Розрахунок потужності і вибір типу електропривода

2.2.2 Перевірка потужності електродвигуна за пусковим моментом

Очень интересно - Контрольная работа: Механика электропривода

2.2.3 Побудова механічної характеристики

2.2.4 Вибір пускової і захисної апаратури

2.2.5 Розробка принципіальної схеми управління електроприводом

2.3 Розрахунок і вибір струмопроводів, силових пунктів,

потужності цеху

Вам будет интересно - Реферат: Биография Циолковского

2.4 Монтаж і експлуатація електроустаткування цеху

2.6 Заходи з енергозбереження

2.7 Заходи з охорони праці, техніки безпеки та екології

Висновки


Вступ

Похожий материал - Курсовая работа: Ремонт электрооборудования

Енергетична галузь господарства держави завжди звертала на себе певну увагу. Через брак паливних ресурсів, підприємства удосконалюють свої енергозберігаючі установки. Таким чино відбувається і розвиток самого підприємства.

Механізація і автоматизація виробничих процесів, що являються головними умовами високої продуктивності праці на нових підприємствах і після реконструкції, технічно ускладнили електроустаткування що застосовується, збільшили енергоємність виробництва, вимагають підвищення якості і надійності роботи змонтованого електроустаткування. Автоматизацію промислових і технологічних процесів неможливо уявити без широкого застосування електронних, напівпровідникових і іонних приладів для контролю, регулюванню і управлінню заданими процесами. Бурхливий розвиток електронно-обчислювальної техніки дозволяє не тільки підняти на новий рівень роботу автоматичних і телемеханічних пристроїв, але й вирішити економічні питання важливого народно господарчого значення.

Для підвищення експлуатаційної надійності необхідно поглиблювати знання обслуговуючого персоналу щодо вивчення конструктивних особливостей, технічних. характеристик, виконання і використання кожної електроустановки, режимів роботи та параметрів навколишнього середовища, їх впливу на роботу електрообладнання та ін.

Електрогосподарство країни поповнилася новими видами електрообладнання: електродвигунами серії 4АМ, автоматичними вимикачами ВА5І та ВА52, магнітними пускачами ПМЛ, тиристорними пускачами тощо. Для їх успішного використання не досить знань, одержаних працівниками навіть декілька років тому. Сучасний рівень електротехніки потребує від електриків постійного підвищення кваліфікації.


К-во Просмотров: 133