Курсовая работа: Позабюджетні фонди і їх характеристика

Содержание

Вступ

Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування та напрями використання

Фонд соціального страхування

Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

Возможно вы искали - Контрольная работа: Финансы местного самоуправления Финляндии

Фонд сприяння зайнятості населення

Фонд сприяння конверсі

Держаний інноваційний фонд

Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування

Валютні фонди органів місцевого самоврядування

Похожий материал - Курсовая работа: Пенсионный фонд РФ принципы его функционирования

Висновок

Література

Вступ

Позабюджетні фонди - фінансові ресурси, утворені за рахунок відрахувань суб'єктів економічної діяльності і використані за цільовим призначенням (наприклад Пенсійний фонд). Розрізняють фонди за цільовим призначенням (такі, що мають економічний, соціальний або природоохоронний характер) і за рівнями управління (загальнодержавний, регіональний і місцевий).

Цільові державні фонди - це сукупність фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні держави або місцевих органів управління, які мають цільове призначення.

Цільові фонди виступають одним із методів перерозподілу національного доходу і виконують два важливих завдання:

Очень интересно - Контрольная работа: Характеристика и классификация расходов бюджета

1) забезпечують додатковими коштами пріоритетні сфери економіки;

2) розширюють коло соціальних послуг населенню.

Необхідність функціонування цільових державних фондів обумовлюється такими причинами:

1. Бюджет, через не закріпленість більшої частини доходів, зумовлює дефіцитне фінансування окремих статей видатків. Цільові фонди забезпечують цільове спрямування та використання коштів.

2. Швидкі зміни в економічному житті зумовлюють необхідність прийняття оперативних рішень у сфері перерозподілу фінансових ресурсів. Таку оперативність забезпечити через бюджет досить важко, оскільки останній приймається у формі Закону і підлягає парламентському контролю. Цільові фонди формуються виконавчими органами і є більш прийнятними для виконання вказаних завдань.

Вам будет интересно - Дипломная работа: Сущность и роль финансового анализа в управлении предприятием

3. Наявність дефіциту бюджету. За умови активного сальдо кошти того чи іншого цільового фонду можуть використовуватися на фінансування бюджетного дефіциту.

позабюджетний фонд пенсійний україна

4. Багатогранність форм власності й господарювання, що передбачає використання в суспільстві не лише бюджетного механізму розподілу національного доходу, а й інших його форм.

Цільові державні фонди класифікуються за різними ознаками (мал.1.):


Мал.1.

економічні соціальні державні регіональні постійні тимчасові
За цільовим призначенням за рівнем управління За періодом функціонування
Класифікаційні ознаки
За джерелами фінансування За економічним змістом За юридичним захистом
бюджетні позабюджетні інвестиційні позичкові державні Змішані
військові науково - дос-лідні Громадських організацій підприємств
Соц. захисту Соц. розвитку

Похожий материал - Курсовая работа: Оценка инвестиционной привлекательности акций ОАО "Балтика"

В Україні застосовувалися в різні часи такі цільові фонди (мал.2).

Мал.2.

Основні загально цільові фонди України
Постійні Тимчасові
Пенсійний фонд України Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Інноваційний фонд
Фонд охорони праці
Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття Фонд сприяння конверсії
Фонд охорони навколишнього природного середовища
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування та напрями використання

Для забезпечення виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" було створено Пенсійний фонд України як самостійну фінансово-банківську систему. Кошти фонду не входять до державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги. Бюджет цього Фонду формується передусім за рахунок коштів, які відраховують підприємства, установи та організації.

Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. Найбільшу частину в бюджеті Пенсійного фонду посідають обов'язкові платежі на державне пенсійне страхування.

К-во Просмотров: 100